[021 66 56 92 02]

      مارا دنبال کنید 

[3000 82 88 48]

| جدیدترین پرونده ها |
پرسه در ملکوت
ورزش، نرمش، زندگی
بوی ماه مدرسه
به‌ نام وطن
ساکنین طبقات میانی
خانه امن
شبکه‌های اجتماعی امروزه جز لاینفک از زندگی جوانان را شامل شده‌اند به‌طوری که کمتر کسی از نسل جوان هر جامعه پیدا می‌شود که در یک یا چند شبکه اجتماعی عضو نباشد. این مسئله در جوامع شهری و کشورهای توسعه‌یافته بسیار جدی‌تر است به‌طوری که جوانان که آینده‌سازان جامعه خویش هستند در این شبکه‌های اجتماعی نوع جدیدی از هماهنگی و کار گروهی را رقم‌زده‌اند که بعضاً باعث تغییرات سیاسی اجتماعی در کشورها نیز شده است. یکی از این شبکه‌های اجتماعی جریان ساز شبکه اجتماعی اینستاگرام است که حواشی زیادی را باعث گردیده. در این یادداشت به بررسی جریان سازی‌های صورت گرفته توسط اینستاگرام پرداخته می‌شود تا به این ترتیب اهمیت مسئله جریان سازی در این شبکه اجتماعی تبیین شود.
گسترش شبکه های اجتماعی و پدیدار شدن نوع جدیدی از ارتباطات در بستر فضای وب در کنار فرصت های که با خود به همراه آورده است نگرانی ها و تهدیدهای را سبب می‌شود. بخشی از این تهدیدها نسل جوان را هدف گرفته و به دغدغه خانواده‌ها تبدیل شده است. در این یادداشت سعی بر آن است تا با واکاوی تحقیقات صورت گرفته به رابطه بین افت تحصیلی دانش‌آموزان و اینستاگرام پرداخته شود.

اینفوگرافی و قیاس