[021 66 56 92 02]

      مارا دنبال کنید 

[3000 82 88 48]

| جدیدترین پرونده ها |
پرسه در ملکوت
ورزش، نرمش، زندگی
بوی ماه مدرسه
به‌ نام وطن
ساکنین طبقات میانی
خانه امن
تربیت جنسی کودک و آموزش محرم و نامحرم
مسئلۀ مهمی که باید در دورۀ نوباوگی به آن توجه شود، نوع رفتار و تربیت جنسی کودک است. او هم‌زمان با رشد عقلی و ذهنی، غرایزش بیدار می‌شود. غریزۀ جنسی از 8 تا 11 سالگی نمایان و به‌تدریج قوی‌تر و آگاه‌تر می‌شود تا به بلوغ برسد. برای جلوگیری از انحرافات احتمالی و تربیت صحیح جنسی، باید والدین به روش‌های صحیح رفتار جنسی و راه‌های پیشگیری از گرفتاری‌ها آگاه باشند. پدر و مادر نقش اصلی را در تربیت جنسی کودک به عهده دارند. آموزش زودرس، شتاب‌زده و ناشیانۀ مسائل جنسی به کودکان، هم‌اندازۀ به‌تأخیرانداختن این آموزش‌ها آسیب‌زاست.

نشریه الکترونیک