[021 66 56 92 02]

      مارا دنبال کنید 

[3000 82 88 48]

| جدیدترین پرونده ها |
پرسه در ملکوت
ورزش، نرمش، زندگی
بوی ماه مدرسه
به‌ نام وطن
ساکنین طبقات میانی
خانه امن
نگاهی به عمده‌ترین دلایل کتاب‌نخوانی در کشور
سرانۀ مطالعه در هر کشور معیاری از اهمیت آگاهی اجتماعی در نزد مردم آن کشور را به دست می‌دهد. آمارهای مختلفی درباره میزان مطالعه در ایران منتشر شده است و همگی این آمارها به خصوص در مقابل آمار مطالعه در کشورهای دیگر -و باز به خصوص ملل پیشرفته- حاکی از این هستند که عموم مردم ایران هنوز نیاز به کتابخوانی را در خود احساس نکرده‌اند. در این نوشتار تلاش شده تا به برخی از علل این معضل پرداخته شود: