[021 66 56 92 02]

      مارا دنبال کنید 

[3000 82 88 48]

| جدیدترین پرونده ها |
پرسه در ملکوت
ورزش، نرمش، زندگی
بوی ماه مدرسه
به‌ نام وطن
ساکنین طبقات میانی
خانه امن
کبد چیست؟
کبد یا جگر سیاه، تشکیل شده از گوشت، سیاهرگ‌ها، سرخرگ‌ها و پرده‌ای که آن را می‌پوشاند. کبد فاقد حس است؛ ولی پردهٔ اطراف آن بسیار حساس است. کبد در سمت راست بدن در قسمت بالای شکم و در حفاظ دنده‌ها قرار دارد و بزرگ‌ترین اندام درونی بدن است. کبد اندامی است که می‌توان آن را کارخانهٔ شیمیایی عظیم، آشپزخانه و پالایشگاه پیکر انسان دانست.