[021 66 56 92 02]

      مارا دنبال کنید 

[3000 82 88 48]

| جدیدترین پرونده ها |
پرسه در ملکوت
ورزش، نرمش، زندگی
بوی ماه مدرسه
به‌ نام وطن
ساکنین طبقات میانی
خانه امن
Hope Survives
آذر 92 بود که طوفان هایان با موج‌هایی به طول هفت متر حین عبور از مرکز فیلیپین تقریبا همه چیز را ویران و 90 درصد ساخت‌و‌سازهای شهر تاکلوبان را با خاک یکسان کرد. این طوفان به کشته شدن پنج هزار و 500 نفر منجر شد و چهار میلیون نفر بر اثر طوفان هایان آواره شدند. خسارت‌های وارد شده به بخش کشاورزی و تاسیسات زیربنایی فیلیپین حدود 563 میلیون دلار بوده است. همچنین هزینه بازسازی مناطق آسیب‌دیده پنج میلیارد و 700 میلیون دلار برآورد شده است. «امید زنده می‌ماند»، یک قطعه‌ی خیریه‌ای است که حاصل همکاری میان سامی یوسف و برنامه‌ی جهانی غذای سازمان ملل متحد با هدف تشویق مردم به اهدای کمک‌های مالی برای قربانیان طوفان هایان صورت گرفته است.