[021 66 56 92 02]

      مارا دنبال کنید 

[3000 82 88 48]

| جدیدترین پرونده ها |
پرسه در ملکوت
ورزش، نرمش، زندگی
بوی ماه مدرسه
به‌ نام وطن
ساکنین طبقات میانی
خانه امن
ورزش در زمان رسول ا..(ص) بیشتر وسیله و ابزاری بوده برای افزایش توان جسمی مسلمانان که معمولا در جنگ‌ها استفاده می شده است. اکثر ورزش‌های آن زمان، خود‌به‌خود ماهیتی جنگی داشتند، یعنی از کشتی گرفتن، شمشیربازی، تیراندازی و اسب سواری که به‌طور مستقیم جزو اصول جدای ناپذیر جنگ بودند و شکار کردن که به طور غیر مستقیم باعث می شد توان رزمی مسلمانان افزایش یابد.
کشتی ورزش سنتی ایرانیان
کشتى در حرفۀ پهلوانى کمال کسوت ورزش‌هاى باستانى بوده و نسل‌‌به‌‌نسل در هر دوره محفوظ مى‌مانده است. پس از حملۀ مغول، عملیات پهلوانى و کشتى‌گیرى پس از مدتى رکود، مجدداً رواج یافت و پهلوانان و کشتى‌گیران پرآوازه‌اى به‌ظهور رسیدند. از اسناد و مدارک رواج کشتى و نام پهلوانان پیش از حمله مغول اثرى نیست؛ چراکه در هنگام حملۀ مغول‌ها به ایران ازدست رفته است.