[021 66 56 92 02]

      مارا دنبال کنید 

[3000 82 88 48]

| جدیدترین پرونده ها |
پرسه در ملکوت
ورزش، نرمش، زندگی
بوی ماه مدرسه
به‌ نام وطن
ساکنین طبقات میانی
خانه امن
چرا باید طلب شفاعت کنیم؟
در این یادداشت به سوالاتی از قبیل آیا مؤمن هم نیاز به شفاعت دارد؟ آیا شفاعت جزء ضروریات دین است ؟ حکمت تربیتی شفاعت چیست ؟ آیا درگاه خداوند درگاهی مختص عده‌ای از بندگان است؟ و... پاسخ داده می‌شود: شفاعت یك نوع واسطه‌گری در مغفرت و عفو و بخشیدن گناهان است؛ یعنی انسان بزرگی از انسان ضعیفی دستگیری می‌نماید و او را به مقامی می‌رساند یا از عذابی می‌رهاند.
توسل چیست؟
آیا توسل مورد تأیید قرآن است؟ آیا می‌توانیم به انسان‌های مرده‌ای كه هم‌اكنون در بین‌مان نیستند، متوسل شویم؟ آیا توسل در دین‌های دیگر هم وجود داشته است؟ انواع توسل کدام‌اند؟ آیا می‌توانیم به انسان‌هایی که معصوم نیستند متوسل شویم؟ و... .
شفاعت چیست؟
شفاعت تنها موجب از‌بین‌رفتن آلودگی گناهان می‌شود یا اینکه آثار دیگری هم دارد؟ برداشت از شفاعت ممکن است دچار چه کج‌فهمی‌هایی شود؟ در مسیر شفاعت چه خطراتی ما را تهدید می‌کند؟ کدام نوع از شفاعت موجب نجات از عذاب می‌شود‌؟ و... .