[021 66 56 92 02]

      مارا دنبال کنید 

[3000 82 88 48]

| جدیدترین پرونده ها |
پرسه در ملکوت
ورزش، نرمش، زندگی
بوی ماه مدرسه
به‌ نام وطن
ساکنین طبقات میانی
خانه امن
تماشاگری و آسیب‌های روحی از منظر انسان‌شناسی قرآنی
ساحت انسان در قرآن به چهار بخش تفکیک ‌می‌شود. صدر، شغاف، قلب و فؤاد. در واقع ساحت معنوی انسان هم چون پیازی با چهار لایه صدر و شغاف و قلب و فؤاد است. در این مطلب با توجه به ساحت انسان، از منظر انسان‌شناسی به مسئله تماشاگری و آسیب‌های معنوی آن پرداخته‌ایم.
راه‌های توسعه ورزش همگانی
باید ورزش به عنوان یک ارزش و هنجار شناخته شود مانند هنجارهای دینی مردم که کلیت جامعه به آنها واقف هستند باید ورزش همگانی که موجب صحت و سلامتی ‌می‌باشد. باید سفارشات دینی در مورد ورزش و اهتمام دین مبین اسلام به ورزش و سلامتی در رسانه ملی اطلاع رسانی شود. زیرا به کرات در مورد صحت بدن و آمادگی جسمانی در دین مبین اسلام مورد اشاره قرار گرفته است.