[021 66 56 92 02]

      مارا دنبال کنید 

[3000 82 88 48]

| جدیدترین پرونده ها |
پرسه در ملکوت
ورزش، نرمش، زندگی
بوی ماه مدرسه
به‌ نام وطن
ساکنین طبقات میانی
خانه امن
باز محرم رسیده بود. سادات خانم باید خودش را آماده می‌کرد که از مهمان‌های خودش که نه، نورچشمی‌های آقا پذیرایی کند. باید پرچ را می‌داد سر در خانه بکوبند، استکان‌ها را برق می‌انداخت، فرش‌ها را می‌شست و پای درخت انجیر را آب و جارو می‌کرد و حیاط را فرش.
نفس را در سینه حبس می‌کنم و گوش‌هایم را تیز...