[021 66 56 92 02]

      مارا دنبال کنید 

[3000 82 88 48]

| جدیدترین پرونده ها |
پرسه در ملکوت
ورزش، نرمش، زندگی
بوی ماه مدرسه
به‌ نام وطن
ساکنین طبقات میانی
خانه امن
اینفوگرافی همسران امروز والدین فردا 2
برای ساختن یک زندگی استوار که قرار است بستری برای تربیت فرزندان صالح و شایسته باشد دقت، بررسی و تحقیق لازم است. البته در اینجا وسواس ممنوع است. نباید به دنبال ایده‌آل باشیم، چون ایده‌آل دست نیافتنی است؛ ولی در بین واقعیّت‌ها، باید بهترین را انتخاب کنیم. در این اینفوگرافیک روش‌های شناخت طرفین قبل از ازدواج بیان شده است.

اینفوگرافی و قیاس