[021 66 56 92 02]

      مارا دنبال کنید 

[3000 82 88 48]

| جدیدترین پرونده ها |
پرسه در ملکوت
ورزش، نرمش، زندگی
بوی ماه مدرسه
به‌ نام وطن
ساکنین طبقات میانی
خانه امن
می‌گویند سقراط در بازار شهر می‌گشت و این جمله ورد زبانش بود: چه بسیارند چیزهایی که مرا بدان‌ها نیازی نیست![1] در سنت‌های کهن همۀ آیین‌های جهان، پیوند انسان با طبیعت به‌عنوان جزئی از طبیعت و احترام به آن مشاهده می‌شود. انسان عالم قدیم، طبیعت را مادر خود می‌دانست و همان‌قدر که از دیدن مناظر طبیعی به شگفت می‌آمد، به همان اندازه هم بر احترامش به عالم طبیعت افزوده می‌شد. کوه‌های سربه‌فلک‌کشیده نه مکان‌هایی برای جذب توریست و گردشگر که محلی برای اعجاب آدمی بودند. جنگل‌ها به‌عنوان منابعی برای تأمین چوب و کاغذ نبودند؛ بلکه محلی اسرارآمیز برای زندگی حیواناتی ناشناخته بودند.
مصاحبه‌ با موضوع بررسیِ عدم توجه به عمر مفید اشیا
تاکنون به این فکر کرده‌اید که چه میزان از مواد و وسایلی که آن‌ها را جزء زباله‌هایمان سر ساعت 9شب بیرون می‌گذاریم، قابل استفادۀ مجدد یا قابل بازیافت شدن هستند؟ یا اینکه جداسازی زباله‌های تر و خشک به عنوان ساده‌ترین روش، چه میزان در بازیافت زباله‌ها و جلوگیری از اسراف در مواد اولیه موثر است؟ این‌ سوالات و یک‌سری پرسش‌های دیگر، موضوعاتی بودند که در خلال پروندۀ اسراف مادی، ما را بر آن داشت که با جناب آقای شهرام فیروزی، مشاور فرهنگی و مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران به گفت‌وگو بنشینیم و نظرات تخصصی ایشان را جویا شویم.
مطالعه‌ای بر آمار میزان هدررفت انرژی در ایران
هنگامی‌ که صحبت از اسراف به میان می‌آید، شاید اولین چیزهایی که به ذهن متبادر می‌شود، تصاویر نان خشک دورریخته‌شده یا شیر آبی است که ازروی غفلت باز گذاشته شده باشد؛ اما مسئله‌ای که امروزه نه‌فقط افراد جامعه، بلکه سیاست‌های کلان یک کشور را درگیر خود ساخته است، بحث اسراف انرژی است. انرژی‌های فسیلی یکی از حیاتی‌ترین و جدایی‌ناپذیرترین وسایل زندگی ما به‌شمار می‌آید که بدون شک، زندگی همۀ ما بدون آن به‌نوعی مختل می‌شود.