[021 66 56 92 02]

      مارا دنبال کنید 

[3000 82 88 48]

| جدیدترین پرونده ها |
پرسه در ملکوت
ورزش، نرمش، زندگی
بوی ماه مدرسه
به‌ نام وطن
ساکنین طبقات میانی
خانه امن
داستانک مناسبتی ماه رمضان
دانه‌های تسبیح را زیر انگشت‌هایش لمس می‌کند. لب‌های ترک خورده‌اش را آرام تکان می‌دهد. عطر جانماز را که با بوی مواد شوینده قاطی شده، بالا می‌کشد. سربلند می‌کند. به ساعت دیواری نگاهی می‌اندازد. چیزی به افطار نمانده. یک گوشش به صدای قرآن است که از مسجدی نزدیک بیمارستان پخش می‌شود و گوش دیگرش به ایستگاه پرستاری.