[021 66 56 92 02]

      مارا دنبال کنید 

[3000 82 88 48]

| جدیدترین پرونده ها |
پرسه در ملکوت
ورزش، نرمش، زندگی
بوی ماه مدرسه
به‌ نام وطن
ساکنین طبقات میانی
خانه امن
روایتی از تجربه زیسته نویسنده‌ای که «مادر بودن» را ترجیح می‌دهد
«سارا عرفانی» برای اهالی حوزه‌ی کتاب و کتابخوانی و به خصوص داستان و رمان نامی‌آشناست. «لبخند مسیح» و «پنجشنبه‌ فیروزه‌ای» از جمله کتابهای پرمخاطب این نویسنده هستند. ایشان در یادداشت پیش‌رو روایتی صمیمی‌از «تجربه‌ی زیسته»‌ی خود در نقش مادری و اداره‌ی امور خانه ارائه کرده که در نوع خود بدیع و بسیار جذاب است:
تحلیل مسائل زنان خانه‌دار با زاویه دید الگوی پیشرفت اسلامی
تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌هایی که از درون نظام کارشناسی خارج شده و در نهایت به شکل سیاست‌گذاری و برنامه‌نویسی رایج ظهور می‌یابد در شکل‌گیری مسائل مختلف اجتماعی نقش موثری دارد. بخش مهم و قابل توجهی از مسائل مرتبط با حوزه‌ی زنان خانه‌دار نیز در‌این حوزه رقم می‌خورد. برای بررسی ‌این موضوع از «زاویه‌ی نگاه الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت» گفت‌وگویی داشتیم با «حجت الاسلام علی کشوری» از فعالین نقشه‌ی راه الگوی اسلامی ‌پیشرفت.‌ ایشان با نگاهی متفاوت از سیاست‌های توسعه‌گرا به‌این موضوع پرداخته و ضمن آسیب‌شناسی روند سیاست‌گذاری کلان در‌این حوزه پیشنهادات جدیدی را مطرح کرده‌اند که با هم می‌خوانیم.