[021 66 56 92 02]

      مارا دنبال کنید 

[3000 82 88 48]

| جدیدترین پرونده ها |
پرسه در ملکوت
ورزش، نرمش، زندگی
بوی ماه مدرسه
به‌ نام وطن
ساکنین طبقات میانی
خانه امن
در آسیب شناسی و اهمیت نمایش مناسک سخنرانی و مداحی از تلویزیون
دین، به هر تعبیر و تعریفی، اگر برای انسان و با انسان معنا یابد، ناگزیر به انسان و خصوصیات ذاتی او بازمی‌گردد. یکی از خصوصیات ذاتی انسان، حضور در جامعه است. حضور در جامعه، یعنی‌بودن در کنار «دیگری». اگر انسان می‌فهمد، به‌واسطۀ آن است که چیزی را از دیگری می‌فهمد. بنابراین، نطق (به هر دومعنای ذهن و زبان) که شاخص آدمی است هم به‌واسطۀ همین فهم شکل می‌گیرد و انسان ناگزیر از حضور در اجتماع است.
گفت‌وگو با دکتر بهرام محمدیان معاون پژوهشی وزیر آموزش و پرورش و مشاور اسبق رئیس سازمان صدا و سیما
چند باری در نمایشگاه‌های مختلف دورادور دیده بودیمشان. کم و بیش درباره‌شان شنیده و خوانده بودیم. تا شنیدیم مشاور رئیس سازمان صداوسیما هستند مشتاق صحبت با ایشان شدیم، به همین بهانه قرار مصاحبه را گذاشتیم و دو ساعتی چالشی را تجربه کردیم. اما صحبت رودررو تجربه‌ای تازه برایمان بود. واقعاً شوکه شده بودیم. اما کمی که از مصاحبه گذشت خودمان را جمع و جور کردیم و مصاحبه به نتایج خوبی رسید. شوکه شدن به این خاطر بود که یک مسئول سازمان صدا و سیما را پیدا کرده بودیم که مشکلاتی که ما می‌گفتیم را قبول داشته و برای آن‌ها کلی صحبت برای گفتن داشت. ولی آخرش فهمیدیم که خیلی وقت پیش از سازمان بیرون آمده است!
تأملی درباب برنامه‌های سخنرانی مذهبی در تلویزیون
در سال‌های نه‌چندان دور، سخنرانی‌های مذهبی یکی از قالب‌های متداول برنامه‌های تلویزیونی بود. برنامه‌ای که در آن فردی سخنران (عمدتاً روحانی) رو به دوربین و روی صندلی یا منبر، رو به مردمی سخنرانی می‌کرد که نمایندۀ بینندگان برنامه بودند. آغاز و پایان برنامه نیز با صلواتی از سوی حضّار همراه بود. شاید در آن زمان که رسانه‌ها تنوع کمتری داشت، این‌گونه از سخنرانی‌های مذهبی در تلویزیون کاربرد و نیز مخاطبان گسترده‌ای داشت.