[021 66 56 92 02]

      مارا دنبال کنید 

[3000 82 88 48]

| جدیدترین پرونده ها |
پرسه در ملکوت
ورزش، نرمش، زندگی
بوی ماه مدرسه
به‌ نام وطن
ساکنین طبقات میانی
خانه امن
در مرحلۀ سوم عملیات الی بیت‌المقدس، فشارهای زیادی به بچّه‌ها تحمیل شده بود و خیلی‌ها روحیۀ خودشان را از دست داده بودند و راضی نمی‌شدند برای ادامۀ عملیات در تیپ باقی بمانند.
قبل از حرکت برای آزادسازی مریوان، چند روزی در پادگان سنندج بودیم. در آن چند روز به میدان صبحگاه می‌رفتیم. یک گروه شش نفری بودیم. فرمانده‌مان حاج احمد بود و معاونش جواد اکبری.