[021 66 56 92 02]

      مارا دنبال کنید 

[3000 82 88 48]

| جدیدترین پرونده ها |
پرسه در ملکوت
ورزش، نرمش، زندگی
بوی ماه مدرسه
به‌ نام وطن
ساکنین طبقات میانی
خانه امن
گاهی واقعاً به این فكر می‌كنم كه چرا بعضی چیزها در جامعۀ ما جدی گرفته نمی‌شود؛ مثلاً اینكه ماه‌هاست پیرامون كم‌آبی در تهران، بعضی استان‌ها و شهرهای دیگر كشور، هشدارهای رسانه‌ای داده می‌شود. خبرهای متعددی از رسانۀ ملی و مطبوعات از زبان مسئولان بالادستی از وزیر و استاندار و رئیس شورای‌عالی استان‌ها دربارۀ بحران كم‌آبی مطرح می‌شود؛ اما در‌نهایت، این هشدارها از‌طرف جامعه جدی گرفته نمی‌شود و تغییر محسوس و معناداری دربارۀ الگوی مصرف پدید نمی‌آورد. اما چرا وضعیت این‌گونه است؟