[021 66 56 92 02]

      مارا دنبال کنید 

[3000 82 88 48]

| جدیدترین پرونده ها |
پرسه در ملکوت
ورزش، نرمش، زندگی
بوی ماه مدرسه
به‌ نام وطن
ساکنین طبقات میانی
خانه امن
چیزهایی که قبل از دیدن فیلم باید آن‌ها را بدانید
برای تماشای یک فیلم برخی موضوعات آن‌چنان بدیهی به نظر می‌رسند که کسی حتّی به آن‌ها فکر هم نمی‌کند. امّا اگر با کمی تأمل ذهن خود را به آن‌ها متمرکز کنیم خواهیم دید که بسیاری از این نکات چندان بداهتی ندارند! در این مطلب با ایجاز تمام به تعدادی از این نکات اشاره شده است. نکاتی که برای تماشاگر عمدتاً بی‌حوصلهٔ سینما بسیار ارزنده خواهد بود.