[021 66 56 92 02]

      مارا دنبال کنید 

[3000 82 88 48]

| جدیدترین پرونده ها |
پرسه در ملکوت
ورزش، نرمش، زندگی
بوی ماه مدرسه
به‌ نام وطن
ساکنین طبقات میانی
خانه امن
نگاهی به تصویر طبقهٔ متوسط در سینمای ایران پس از سال ۸۸
تجربهٔ سال‌ها سیطرهٔ فضای روشنفکری بر فرهنگ و هنر این مرزوبوم، نشان می‌دهد که اغلب انتهای آدرس آثار روشنفکران کشورمان به مخاطبان خود، به «بن‌بست» ختم می‌شود؛ جایی که امید را دیوارهای سخت غالباً حکومتی احاطه می‌کند. به ویژه اگر که چرخ روزگار به وفق مراد روشنفکران نچرخد و «شکست» همسایهٔ آن‌ها شود. حال، می‌خواهد روزها و سال‌های بعد از کودتای ۲۸ مرداد باشد و ایام سرخوردگی چپ‌ها که به خلق شعر قدرتمندی چون «زمستان» اخوان ثالث می‌انجامد یا هنگامهٔ واقعهٔ سیاهکل و اعدام چریک‌های فدایی که جلوه‌اش را در ترانهٔ «جمعه» فرهاد مهراد در همان سال‌ها می‌توان جستجو کرد.

گالری

ساکنین طبقات میانی

نشریه الکترونیک

پرسش و پاسخ پرونده(با توجه به سوال زیر جهت تکمیل مسیر پرونده پرسش و پاسخ خود را مرقوم فرمایید)
دوشنبه 11 آذر 1392 ساعت 08:29 2013-12-2 07:29:34
شناسه مطلب : 302

به نظر شما آیا تصویری که سینمای ایران از طبقه متوسط در فیلم‌ها ارائه می‌دهد، مطابق واقعیت‌های جامعه ایرانی است؟

دیدگاه کاربران