[021 66 56 92 02]

      مارا دنبال کنید 

[3000 82 88 48]

| جدیدترین پرونده ها |
پرسه در ملکوت
ورزش، نرمش، زندگی
بوی ماه مدرسه
به‌ نام وطن
ساکنین طبقات میانی
خانه امن
آیا نوع تغذیه با کیفیت خواب ما ارتباط دارد؟ پژوهشگران می‌گویند: آنچه شما می‌خورید و می‌نوشید بر توانایی به خواب‌رفتن یا داشتن خواب راحت و کافی تأثیر درخوری می‌گذارد. شاید برایتان بارها اتفاق افتاده است شبی که غذای سنگینی خورده‌اید، خواب راحتی نداشته‌اید. تحقیقات نشان مى‌دهد با داشتن تغذیه‌ای مناسب در فاصلۀ زمانی مشخص از زمان خواب، مى‌توان خوابی راحت را تجربه کرد؛ حتی افرادی كه بر اثر استرس یا دیگر مشکلات عصبی و بیمارى‌ها نمى‌توانند خواب راحتی داشته باشند، ممکن است با داشتن رژیم غذایى مناسب تا اندازه‌ای ازدست این آشفتگی رهایی یابند.
مقدار نیاز به خواب در سنین مختلف
افراد در سنین مختلف به‌میزان متفاوتی از خواب در شبانه‌روز نیاز دارند. در هر ردۀ سنی، باید طبق میزان خواب مورد‌نیاز برای ردۀ سنی‌تان بخوابید تا بدن‌تان رشد کرده و رویۀ سالمی را طی کند. گروه‌های سنی براساس میزان خوابی که نیاز دارند به هفت دسته تقسیم می‌شوند: