[021 66 56 92 02]

      مارا دنبال کنید 

[3000 82 88 48]

| جدیدترین پرونده ها |
پرسه در ملکوت
ورزش، نرمش، زندگی
بوی ماه مدرسه
به‌ نام وطن
ساکنین طبقات میانی
خانه امن
دوستی‌ میان دختر و پسر بدون تمایلات جنسی ممکن است؟
کتابخانۀ دانشگاه ایالتی یوتا، ایالتی در جنوب غربی آمریکا، جایی‌ست که این کلیپ در آن‌جا تهیّه شده و سوال مورد نظر اینگونه از افراد پرسیده می‌شود که: «آیا معتقدند که مردان و زنان می‌توانند با یکدیگر فقط دوست باشند؟» و در دوستی‌شان هیچ علاقۀ جنسی وجود نداشته باشد؟