[021 66 56 92 02]

      مارا دنبال کنید 

[3000 82 88 48]

| جدیدترین پرونده ها |
نرم نرمک می‌رسد اینک بهار...
ناکجا، آباد؟!
تو را کیمیایی دهم چاره ساز
چرا لیلی دیر به مجنون می رسد؟
بفرمایید یلدا
خانم مهندس‌های بی‌کار
نگاه دینی و تاریخی به چادر مشکی
از سال‌ها قبل، در واقع از وقتی موضوع حجاب زن به‌صورت جدی در دنیا مطرح شد، مخالفین حجاب، سعی می‌کردند حجاب را با موضوع رنگ آن طرد کنند. برای موافقین هم رفته‌رفته این شبهه قوت گرفت که «چرا رنگ مشکی؟». در واقع هر کس می‌خواست چادر را زیر سؤال ببرد، رنگ مشکی را زیر سؤال می‌برد. معمولاً مشکی، رنگ افسردگی، عزا و اندوه و غم است. درست است که رنگ مشکی به‌عنوان نمادی برای همه این موارد است و به این‌ها کمک می‌کند، اما محدود به این مفاهیم نیست. در واقع نمی‌شود تنها این مفاهیم را از رنگ مشکی برداشت کرد.