[021 66 56 92 02]

      مارا دنبال کنید 

[3000 82 88 48]

| جدیدترین پرونده ها |
پرسه در ملکوت
ورزش، نرمش، زندگی
بوی ماه مدرسه
به‌ نام وطن
ساکنین طبقات میانی
خانه امن
واکاوی مفهوم مصلحت در مصاحبه با استاد اخوت
برای تبیین مفهوم مصلحت به سراغ استاد اخوت رفتیم. احمدرضا اخوت متولد سال ۱۳۴۷ در اصفهان می‌باشد، او از سال دوم دبیرستان وارد حوزه شد و در ایام تحصیل در دانشگاه همچنان به مطالعات قرآنی خود ادامه داد. پس از اخذ فوق‌لیسانس در رشته گیاهی و تدریس در کسوت استاد آزمایشگاه دانشگاه تهران، اقدام به پژوهش و تدریس مباحث قرآنی با جمعی از دوستانشان در مدرسه قرآن و عترت کردند که حاصل آن انتشار کتب تخصصی در این زمینه می‌باشد.

گالری

دروغ هایی که دماغ را دراز نمی کنند

نشریه الکترونیک

درخت پرونده