[021 66 56 92 02]

      مارا دنبال کنید 

[3000 82 88 48]

| جدیدترین پرونده ها |
پرسه در ملکوت
ورزش، نرمش، زندگی
بوی ماه مدرسه
به‌ نام وطن
ساکنین طبقات میانی
خانه امن
غرب، به‌دلیل بروز برخی جنبه‌های ازخودبیگانگی، به معماری ایرانی هجوم آورده و این موضوع سبب شده است که معماری ایرانی‌‌‌اسلامی در ساختمان‌های ایرانی کم‌رنگ شود. ازآنجایی‌که معماری خانه نقش مهمی در شکل‌دهی روابط اهل خانه دارد. بسیاری از فضاهای مدرن، زمینه‌های ظهور فرهنگ غربی را در ایران فراهم کرده است و بسیاری از فضاها نیز در معماری خانه از بین رفته است. یکی از این فضاها اتاق نشیمن یا حال خصوصی است.

درخت پرونده