[021 66 56 92 02]

      مارا دنبال کنید 

[3000 82 88 48]

| جدیدترین پرونده ها |
در قلب من
تو را کیمیایی دهم چاره ساز
هیچ‌کس تنها نیست؟
چرا لیلی دیر به مجنون می رسد؟
بفرمایید یلدا
خانم مهندس‌های بی‌کار
تاریخچه حضور زنان در بازار کار ایران
زنان ایرانی از دیرباز در عرصه‌های اقتصادی به‌صورت پیوسته فعالیت داشته‌اند؛ اما به شکل مدرن و با تعریف جدیدی که از اشتغال مطرح می‌شود، حضور آنان در بازار کار چندان هم طولانی نیست. تقریباً می‌توان گفت با ورود مدرنیته به ایران و بسط نظام ارزشی و مناسبات اجتماعی دنیای غرب در این کشور، پدیده‌های اجتماعی متناسب با این نظام فرهنگی و اجتماعی نیز کم‌کم شروع به بروز و شکل گرفتن کردند که یکی از آن پدیده‌ها، مقولهٔ اشتغال زنان به شکل مدرن و امروزی آن است که در ادامه به این مبحث به‌تفصیل اشاره خواهیم کرد.