[021 66 56 92 02]

      مارا دنبال کنید 

[3000 82 88 48]

| جدیدترین پرونده ها |
پرسه در ملکوت
ورزش، نرمش، زندگی
بوی ماه مدرسه
به‌ نام وطن
ساکنین طبقات میانی
خانه امن
«سلامتی» یعنی چه؟‌
طبق آخرین تعریف سازمان بهداشت جهانی، سلامت عبارت است از «رفاه کامل جسمی و روانی و اجتماعی؛ داشتن یک زندگی ازنظر اقتصادی و اجتماعی مثمر ثمر و نه‌تنها بیمار یا معلول نبودن است.» در مفهوم بوم‌شناختی «سلامت، نشانهٔ نبودن درد و ناراحتی و تطابق و تنظیم مستمر با محیط‌زیست به‌منظور اطمینان از بهترین عملکرد» است.
سلامت از دیدگاه امام رضا (ع)
انسان همیشه به دنبال سلامت بوده؛ چراکه بدون سلامت، بهره‌گیری از مواهب الهی دیگر و حتی عبادت کردن بسیار مشکل می‌شود. همان‌گونه که در سایر نیازهای بشری خداوند تبارک و تعالی دستورات حیات‌بخش خود را به بشر رسانیده است، در خصوص سلامت و طب نیز از طریق کتب آسمانی و زبان مبارک معصومین علیهم‌السلام نسخه‌های بی‌بدیل سلامت به بشر ارزانی شده است.