[021 66 56 92 02]

      مارا دنبال کنید 

[3000 82 88 48]

| جدیدترین پرونده ها |
پرسه در ملکوت
ورزش، نرمش، زندگی
بوی ماه مدرسه
به‌ نام وطن
ساکنین طبقات میانی
خانه امن
فوتبال یکی از نشانه‌های انتزاعی شدن روزگار ماست. چند دلیل برای این انتزاعی شدن وجود دارد که در این مطلب به آن‌ها پرداخته شده است:
دکتر داوری اردکانی استاد فلسفه دانشگاه است اما فلسفه او بسیار فراگیر است. او علاوه بر مسائل فلسفه به هنر، ادبیات، تکنیک، سیاست، فرهنگ، رسانه، ورزش، سینما، آموزش، کار و امور اداری، شهرسازی، نفت و... هم انديشيده است. یکی از قابل تأمل‌ترین سخنان او در مورد فوتبال است. اطلاعات تخصصی داوری در مورد فوتبال معمولی است و خودش می‌گوید: «تنها کتابی که درباره ورزش خوانده¬ام کتاب کوچک جیبی فن ورزش از مجموعه «چه می¬دانم¬؟» است که در حدود هفتاد سال پیش به فارسی ترجمه شده است. من هم آن را در عنفوان جوانی خوانده¬ام پس بهتر است در مورد ورزش¬ها اظهار نظر نکنم»!

نشریه الکترونیک