[021 66 56 92 02]

      مارا دنبال کنید 

[3000 82 88 48]

| جدیدترین پرونده ها |
پرسه در ملکوت
ورزش، نرمش، زندگی
بوی ماه مدرسه
به‌ نام وطن
ساکنین طبقات میانی
خانه امن
بررسی مدل روابط اجتماعی در تهران و مقایسه آن با شهرستان
درست است که این روزها به‌لطف وسایل ارتباطات جمعیِ فراوان، شکاف میان پایتخت و دیگر شهرها تا حد زیادی از‌بین رفته است؛ اما هنوز مابینِ تنها ابرشهر کشور با دیگر شهرها تفاوت‌های فرهنگی بسیاری وجود دارد که موجب می‌شود پایتخت‌نشین‌شدن برای ساکنان دیگر شهرها خیلی هم کار ساده‌ای نباشد. دکتر امیر دبیری مهر در این گفت‌وگو به همین تفاوت‌های فرهنگی میان جامعۀ تهران و شهرستان و مشکلات ناشی از آن اشاره کرده است.

درخت پرونده