[021 66 56 92 02]

      مارا دنبال کنید 

[3000 82 88 48]

| جدیدترین پرونده ها |
پرسه در ملکوت
ورزش، نرمش، زندگی
بوی ماه مدرسه
به‌ نام وطن
ساکنین طبقات میانی
خانه امن
علل گرایش جوانان به خانه‌های مجردی
«خانه‌های مجردی» امروزه به یکی از عواملی تبدیل شده است که موجبات نگرانی خانواده‌ها و مسئولین کشور را فراهم ساخته و به موضوعی جدی برای سیاست‌گذاران تبدیل شده است. از این جهت، به نظر می‌رسد، یافتن علل و عوامل ریشه‌ای که منجر به این پدیدهٔ اجتماعی و همچنین بررسی نتایج حاصل از آن، انجام این تحقیق ضروری دانسته شد.
نگاهی آماری به مقولهٔ زندگی مجردی در ایران
حرکت جامعه ما از شکل سنتی به جامعه‌ای مدرن با خود موجی از تغییرات را در ساختارهای خرد و کلان اجتماعی به وجود آورده است. ما در جامعه‌ای در حال گذار زندگی می‌کنیم؛ جامعه‌ای که در خود میل به مدرن شدن را تقویت می‌کند ولی هنوز برخی ویژگی‌های سنتی خود را حفظ کرده است؛ پر بیراه نیست اگر این مسئله را بزرگ‌ترین بحران اجتماعی حال کشور بدانیم. تغییر در ساختار خانواده، بالا رفتن سن ازدواج و گسترش چشمگیر خانه‌های مجردی از جمله چالش‌هایی است که بخصوص در سال‌های اخیر می‌توان آن‌ها و تأثیراتشان را در جامعه دید.