[021 66 56 92 02]

      مارا دنبال کنید 

[3000 82 88 48]

| جدیدترین پرونده ها |
پرسه در ملکوت
ورزش، نرمش، زندگی
بوی ماه مدرسه
به‌ نام وطن
ساکنین طبقات میانی
خانه امن
آثار دنیوی شکر در گفت و گو با حجت الاسلام محسن قرائتی
در همهمه بی‌قراری‌ها، طمع ورزی‌ها و زمین گشتن‌ها، چرخشی 90 درجه‌ای از روبه‌رو به سمت بالا، افقی زیبا را برابر شما می‌نهد؛ افقی آرامش بخش و اسرار آمیز، که رموز آن را تنها تو می‌فهمی ‌و او؛ گاهی به آسمان نگاه کن! در این مصاحبه دربارۀ مختصات زندگی شاکرانه، آثار اجتماعی، فردی، اخلاقی و اقتصادی شکر در زندگی، با حجت الاسلام محسن قرائتی گفت و شنودی کوتاه داشته‌ایم.
آثار اخروی شکر در گفت و گو با آیت الله سید رضی شیرازی
آن که از شکرش کم می‌کند، به خودش ضرر می‌زند و جیب خودش را زده است نه جیب کس دیگری را... در این مصاحبه درباره اینکه چرا شکر و کفرِ نعمت دارای آثار اخروی است، گلوگاه‌های عقاب و ثواب الهی مرتبط با شکر و کفر نعمت کجاست، مقایسه آثار اخروی نعمت‌های مادی و معنوی و... با آیت‌الله سید رضی شیرازی مصاحبه شده است.