[021 66 56 92 02]

      مارا دنبال کنید 

[3000 82 88 48]

| جدیدترین پرونده ها |
پرسه در ملکوت
ورزش، نرمش، زندگی
بوی ماه مدرسه
به‌ نام وطن
ساکنین طبقات میانی
خانه امن
ورود سیاستمداران فاسد به سیستم اداری کشور
علت فساد سیاسی را از یک منظر دیگر می‌توان جستجو کرد و آن وجود سیاستمداران فاسد و یا سیاست فساد در یک جامعه است! اگر شما از یک شهروند و یا حتی سیاستمدار درستکار بپرسید علت فساد مالی و اداری در جامعه چیست؟ جواب وی 99% این خواهد بود علت فساد در زندگی سیاسی ما، سیاستمداران فاسد است! درواقع سیاستمدار فاسد دچار مرض و دردی است که یا مال و اموال عمومی را حق خود می‌داند و عمل خویش را دزدی نمی‌پندارد و یا اینکه گمان می‌کند اگر دزدی نکند و از اموال عمومی در مدت‌زمان مسئولیتش بهره نبرد، از قافله هم‌قطارانش عقب‌افتاده است!
چگونه اتکاء به نفت باعث بروز فساد مالی می شود؟
«این وابستگی (وابستگی به نفت) میراث شوم صدساله ماست!» این جمله مقام معظم رهبری به‌خوبی بیانگر بلایایی است که نفت بر سر ما آورده است. این نعمت بزرگ خدادادی برای کشور ما در طول ده‌ها سال مایه فروریختگی اقتصادی و سیاسی و اجتماعی شد! اقتصاد نفتی از دو جهت در زمینه فساد قابل ‌بررسی است. یکی از منظر قراردادهای نفتی و دیگری از نظر ایجاد یک سیستم کاملاً رخوت زده و بی‌تحرک که تنها به پول نفت دل‌خوش است!