[021 66 56 92 02]

      مارا دنبال کنید 

[3000 82 88 48]

| جدیدترین پرونده ها |
پرسه در ملکوت
ورزش، نرمش، زندگی
بوی ماه مدرسه
به‌ نام وطن
ساکنین طبقات میانی
خانه امن
زیر و بم دوران نامزدی
یکی از دوره‌های زندگی که شیرینی خاص و ماندگاری ویژه‌ای دارد، دوران نامزدی است. اگر با این مقطع از زندگی با ظرافت و منطق مواجه شویم و به وظایف ویژۀ آن عمل کنیم، نقش درخور توجهی در بالندگی و پرباری و استحکام دوره‌های بعدی زندگی خواهد داشت.‌ نامزدی، مرحله‌ای برای شناخت هرچه بیشتر دختر و پسر و خانواده‌های آنان است. رفتار متقابل نامزدها نقش مهمی را در زندگی آتی ایشان ایفا می‌کند و بروز هرچه بیشتر شخصیت طرفین و بیان خواسته‌ها و تمایلات دورنی آن‌ها به استحکام بیشتر نهاد خانواده در آینده کمک می‌کند.
مرحلهٔ آشنایی و خواستگاری در ازدواج
خواستگاری، سنتی قدیمی است. ما ایرانیان با این سنت برای ازدواج با یکدیگر استفاده می‌کنیم؛ اما امروز به نظر می‌رسد این سنت با مشکل مواجه شده است. برخی جوانان فرایند آشنا شدن را طی می‌کنند و برای رسمی‌ شدن آشنایی، از خواستگاری استفاده می‌کنند و برخی دیگر که جلسات خواستگاری را محدود می‌دانند، سعی می‌کنند تعداد جلسات را افزایش دهند. با اینکه مراسم خواستگاری در این دوره در مقایسه ‌با گذشته تفاوت بسیاری پیدا کرده است؛ اما هنوز هم قوانینی وجود دارد که از خانواده‌های عروس و داماد انتظار می‌رود آن‌ها را در نظر داشته باشند و رعایت کنند.

درخت پرونده