[021 66 56 92 02]

      مارا دنبال کنید 

[3000 82 88 48]

| جدیدترین پرونده ها |
پرسه در ملکوت
ورزش، نرمش، زندگی
بوی ماه مدرسه
به‌ نام وطن
ساکنین طبقات میانی
خانه امن
ویدئوگیم چیست و چطور جهان ما را تسخیر کرد؟
به‌صورت عمومی، بازی ویدئویی به آن دسته از بازی‌ها اطلاق می‌شود که از طریق تعامل انسان با یک دستگاه الکترونیکی تولید بازخورد تصویری می‌کنند. دلیل حضور واژهٔ ویدئو در این اصطلاح، به‌عنوان دستگاه سنتی برای پخش تصویر است؛ اما در حال حاضر، به هر دستگاهی که توانایی تولید تصاویر دوبعدی و سه‌بعدی را داشته باشد، اطلاق می‌شود.

نشریه الکترونیک