[021 66 56 92 02]

      مارا دنبال کنید 

[3000 82 88 48]

| جدیدترین پرونده ها |
هیچ‌کس تنها نیست؟
چرا لیلی دیر به مجنون می رسد؟
بفرمایید یلدا
خانم مهندس‌های بی‌کار
بازی باز
بند کفشت را محکم کن
ویدئوگیم چیست و چطور جهان ما را تسخیر کرد؟
به‌صورت عمومی، بازی ویدئویی به آن دسته از بازی‌ها اطلاق می‌شود که از طریق تعامل انسان با یک دستگاه الکترونیکی تولید بازخورد تصویری می‌کنند. دلیل حضور واژهٔ ویدئو در این اصطلاح، به‌عنوان دستگاه سنتی برای پخش تصویر است؛ اما در حال حاضر، به هر دستگاهی که توانایی تولید تصاویر دوبعدی و سه‌بعدی را داشته باشد، اطلاق می‌شود.