[021 66 56 92 02]

      مارا دنبال کنید 

[3000 82 88 48]

| جدیدترین پرونده ها |
پرسه در ملکوت
ورزش، نرمش، زندگی
بوی ماه مدرسه
به‌ نام وطن
ساکنین طبقات میانی
خانه امن
فرهنگ ترافیک چیست؟
لغت‌نامه‌ها را که بگردیم، فرهنگ را علم، دانش، ادب، معرفت، تعلیم و تربیت و حتی آثار علمی و ادبی یک قوم یا ملت معنا کرده‌اند؛ اما جدا از تعاریف ارائه‌شده دربارهٔ معنای لغوی این واژه، فرهنگ در اصطلاح به مجموعه‌ای از الگوهای رفتاری موجود در یک جامعه گفته می‌شود که برای اعضای آن جامعه ارزشمند بوده و توسط آنان اجرا می‌شود.

گالری

تعاملِ پلیس راهور و شهرداری راهی برای کاهش نابسامانی‌های ترافیکی
نگاهی به نقشِ مسجد در فرهنگ‌سازیِ ترافیکی
بررسی نقش تبلیغات شهری در فرهنگ‌سازی ترافیک

نشریه الکترونیک