[021 66 56 92 02]

      مارا دنبال کنید 

[3000 82 88 48]

| جدیدترین پرونده ها |
نرم نرمک می‌رسد اینک بهار...
ناکجا، آباد؟!
تو را کیمیایی دهم چاره ساز
چرا لیلی دیر به مجنون می رسد؟
بفرمایید یلدا
خانم مهندس‌های بی‌کار
فرهنگ ترافیک چیست؟
لغت‌نامه‌ها را که بگردیم، فرهنگ را علم، دانش، ادب، معرفت، تعلیم و تربیت و حتی آثار علمی و ادبی یک قوم یا ملت معنا کرده‌اند؛ اما جدا از تعاریف ارائه‌شده دربارهٔ معنای لغوی این واژه، فرهنگ در اصطلاح به مجموعه‌ای از الگوهای رفتاری موجود در یک جامعه گفته می‌شود که برای اعضای آن جامعه ارزشمند بوده و توسط آنان اجرا می‌شود.

گالری

تعاملِ پلیس راهور و شهرداری راهی برای کاهش نابسامانی‌های ترافیکی
نگاهی به نقشِ مسجد در فرهنگ‌سازیِ ترافیکی
بررسی نقش تبلیغات شهری در فرهنگ‌سازی ترافیک