[021 66 56 92 02]

      مارا دنبال کنید 

[3000 82 88 48]

| جدیدترین پرونده ها |
پرسه در ملکوت
ورزش، نرمش، زندگی
بوی ماه مدرسه
به‌ نام وطن
ساکنین طبقات میانی
خانه امن
پیام ویژۀ مراسم افتتاحیۀ المپیک لندن
انگلیسی‌ها برای افتتاحیۀ المپیك از همۀ توان هنری خودشان استفاده كرده بودند تا یك شب كاملاً انگلیسی را برای افتتاحیۀ المپیك 2012 لندن بسازند. از شكسپیر و شخصیت‌های تاریخی این سرزمین گرفته تا ملكه الیزابت دوم هشتادوچند ساله كه در بخشی از این مراسم بزرگ كه بیش از چهار میلیارد تماشاگر در سراسر دنیا آن را به كارگردانی «دنی بویل»، كارگردان اسكاری انگلیسی، تماشا می‌کردند.
چرا ورزش‌های غیرغربی در المپیک اهمیت ندارند؟
بسیاری از کشورهای دنیا بازی‌های المپیک را جدی می‌گیرند و روی آن سرمایه‌گذاری می‌کنند. بازی‌های المپیک صرف‌نظر از ایجاد فرصت‌های اقتصادی برای غرب، یکی از ابزارهای «قدرت نمایی» او درزمینۀ فرهنگی بر بقیۀ کشورهای دنیاست. رسانه‌های غرب سعی می‌کنند المپیک را رویدادی غیرسیاسی معرفی کنند و پیروزی برندگان را تبلور پیروزی همۀ بشریت و علو کمالات انسانی وانمود کنند؛ اما این ترفندی برای انحراف توجه افکار عمومی از لایه‌های زیرین سیاسی در بازی‌های المپیک است که محملی برای گسترش سلطۀ فرهنگی غرب است. درواقع، سیاست در خدمت کارکرد فرهنگ است.