[021 66 56 92 02]

      مارا دنبال کنید 

[3000 82 88 48]

| جدیدترین پرونده ها |
پرسه در ملکوت
ورزش، نرمش، زندگی
بوی ماه مدرسه
به‌ نام وطن
ساکنین طبقات میانی
خانه امن
آشنایی با مفهوم صبر
گاهی اوقات در زندگی بی‌جهت شتاب می‌گیریم؛ سر پیچ‌‌‌ها حواسمان نیست و پایمان روی گاز می‌گذاریم... صبر مثل یک فرشته نجات در این مواقع به دادمان می‌رسد و باعث می‌شود تصادف نکنیم! مسیرمان را به درستی طی کنیم و یه سلامت به مقصد برسیم.
آثار دنیوی صبر در مصاحبه با دكتر حامد شهبازيان(روان شناس)
برخورداري از ويژگي صبر، توان دروني ما را به شکل باور نکردنی بالا می‌‌برد؛ زيرا خويشتن‌داري مستلزم مديريت و مهار احساسات است و افراد خويشتن‌دار از ثبات هيجاني بيشتري برخوردار خواهند بود.