[021 66 56 92 02]

      مارا دنبال کنید 

[3000 82 88 48]

| جدیدترین پرونده ها |
پرسه در ملکوت
ورزش، نرمش، زندگی
بوی ماه مدرسه
به‌ نام وطن
ساکنین طبقات میانی
خانه امن
در نگاهِ قرآن کریم، نخستین و کامل‌ترین تعریف از اقدام تروریستی «صَدُّوا عَن سَبِیل ِاللّه» است؛ یعنی همان کاری که شیطان انجام می‌دهد و سدّی می‌شود در مسیر رسیدن مردم به خدا.
فتح اندلس؛ سند افتخار اسلام
اسلام اندلس را با شمشیر فتح نکرد. (دقت کنید که اندلس آن زمان به اسپانیا، ایتالیا، پرتغال و نیمهٔ جنوبی فرانسه اطلاق می‌شده است.) در موضوع جنگ‌های صلیبی در شبه‌جزیرهٔ ایبریا، طارق بن زیاد با لشکری ده‌هزارنفری بر سپاه یک‌صدهزارنفری لودویک، فرمانده ویزیگوت‌ها، غلبه کرد. چون ویزیگوت‌ها مردمان کثیف و خشنی بودند و درنتیجه مردم تحت حاکمیت و به‌طورکلی ساکنین بومی اندلس سپاه اسلام را پذیرفتند.