[021 66 56 92 02]

      مارا دنبال کنید 

[3000 82 88 48]

| جدیدترین پرونده ها |
پرسه در ملکوت
ورزش، نرمش، زندگی
بوی ماه مدرسه
به‌ نام وطن
ساکنین طبقات میانی
خانه امن
قرآن به سر گرفتن شب قدر
شب قدر شب نزول قرآن برقلب پیامبر (صلی الله علیه و آله) است و شاید به همین دلیل است که گفته شده در این شب قرآن به سر گذاشته و کتاب خدا را واسطه‌ای برای رسیدن به او و استجابت‌ دعاهایمان قرار دهیم. قرآن به سر می‌گذاریم و خدا راقسم می‌دهیم به چهارده معصومش که قرآن و عترت، یادگاری‌های پیامبر برای ماست و راه نجات و سعادت جز از این دو نمی‌گذرد.