[021 66 56 92 02]

      مارا دنبال کنید 

[3000 82 88 48]

| جدیدترین پرونده ها |
ورزش، نرمش، زندگی
بوی ماه مدرسه
به‌ نام وطن
ساکنین طبقات میانی
غدیریه
خانه امن
قرآن به سر گرفتن شب قدر
شب قدر شب نزول قرآن برقلب پیامبر (صلی الله علیه و آله) است و شاید به همین دلیل است که گفته شده در این شب قرآن به سر گذاشته و کتاب خدا را واسطه‌ای برای رسیدن به او و استجابت‌ دعاهایمان قرار دهیم. قرآن به سر می‌گذاریم و خدا راقسم می‌دهیم به چهارده معصومش که قرآن و عترت، یادگاری‌های پیامبر برای ماست و راه نجات و سعادت جز از این دو نمی‌گذرد.