[021 66 56 92 02]

      مارا دنبال کنید 

[3000 82 88 48]

| جدیدترین پرونده ها |
پرسه در ملکوت
ورزش، نرمش، زندگی
بوی ماه مدرسه
به‌ نام وطن
ساکنین طبقات میانی
خانه امن
راهکارهای موثر در کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی
آب مهمترین عامل در کشاورزی به شمار می‌رود، بیش از70 درصد آب مصرفی جهان به آبیاری مزارع کشاورزی اختصاص داده شده است، در بسیاری از کشورها مانند ایران، کشت آبی جزو اصلی‌ترین روش‌های تولید مواد غذایی محسوب می‌شود. اما موضوعی که امروزه موجب نگرانی بسیاری از اندیشمندان جهان شده است، کاهش ذخایر آبی در بسیاری از نقاط جهان است به‌گونه‌ای که عدّه‌ای معتقدند که جنگ‌ سوم جهانی جنگ آب خواهد بود! کشور ما به عنوان کشوری که بیشتر مساحت آن در مناطق خشک و نیمه‌خشک قرار گرفته است بیش از بسیاری از کشورها با این موضوع درگیر است و به‌خصوص در بخش کشاورزی باید با تغییر در شیوه آبیاری، منابع آب زیر زمینی را حفظ کنیم. در رابطه این مسئله به سراغ مهندس «محمّد کسرایی» کارشناس مسائل آبی رفتیم و نظرات وی در این‌باره را جویا شدیم.