[021 66 56 92 02]

      مارا دنبال کنید 

[3000 82 88 48]

| جدیدترین پرونده ها |
پرسه در ملکوت
ورزش، نرمش، زندگی
بوی ماه مدرسه
به‌ نام وطن
ساکنین طبقات میانی
خانه امن
نگاهی به مسئلهٔ کارگروهی و چرایی آن
در مورد کارگروهی یا همان Team Work همهٔ ما بسیار خوانده و شنیده‌ایم. موضوعی که پس از موفقیت یک گروه معمولاً به عنوان عامل اصلی موفقیت خوانده می‌شود و بالعکس در هنگام شکست و عدم موفقیت همگان از نبود اتحاد و همدلی که نتیجهٔ آن نبود کارگروهی می‌شود، به عنوان دلیل ناکامی نام می‌برند. اما کارگروهی چیست؟ چه کارکردی دارد؟ و اصول و قواعد حکم‌فرما بر آن کدام هستند؟ موضوعاتی است که در این مطلب و مطالب دیگر این پرونده به آن پرداخته شده است.
مصاحبه با مدیر پژوهشگاه رویان به‌عنوان نمونهٔ یک کار جمعی موفق ایرانی
بیش از دو دهه از تلاش‌های مرحوم دکتر کاظمی آشتیانی و همکاران جوانش می‌گذرد که پژوهشگاه رویان به یک مجموعة جوان علمی برجسته در کشور و عرصهٔ جهانی علم تبدیل شده است. این مجموعه یکی از نمونه‌های موفق «کار جمعی علمی» در کشور محسوب می‌شود. با دکتر حمیدرضا گورابی، رئیس این پژوهشگاه به گفت‌وگو نشستیم تا برایمان از علل موفقیت‌شان بگوید.